شما در این سایت با دانشگاه Duke آشنا خواهید شد. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی کیفیت آموزشی این مرکز ، مدیریت این دانشگاه و ... به شما ارائه داده و می‌توانید گزارشات سالانه‌ی این مرکز را مشاهده کنید. علاقه‌مندان می‌توانند با فعالیت‌های دانشجویان این دانشگاه آشنا شده و از تحقیقات علمی و آموزشی آنها استفاده کنند. این سایت شما را در جریان اتفاقاتی که در این دانشگاه به وقوع پیوسته قرار می‌دهد و دانشجویان نیز می‌توانند از منابع علمی موجود در این سایت بهره‌مند شوند.