این سایت شما را با دانشگاه Columbia واقع در شهر نیویورک آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید تاریخچه‌ی کامل این دانشگاه را مشاهده کنید. درگالری عکس این سایت می‌توانید عکس‌های مختلفی در ارتباط با طوفان برف و جشن نورافشانی ملاحظه نمایید. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به بخش تحقیقات این سایت با فعالیت‌های علمی و پروژه‌های تحقیقاتی این دانشگاه آشنا شوند. این دانشگاه دارای رشته‌هایی مانند: کشاورزی ، هنر ، بازرگانی ،دندان‌پزشکی ، مهندسی ، علوم کاربردی ، روزنامه‌نگاری ، حقوق ، پرستاری ، پزشکی ،تغذیه و... می‌باشد.