این سایت متعلق به دانشگاه Cambridge بوده که دارای تاریخچه‌ی کهنی می‌باشد و علاقه‌مندان را از سرتاسر دنیا به طرف خود می‌کشاند. هر روزه بسیاری از جهانگردان از ساختمان‌های قدیمی این دانشگاه دیدن به عمل می‌آورند. این دانشگاه یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های جهان و یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌ها در کشور انگلستان است. این سایت تـاریـخچه‌ی دانشگاه را برای شما بازگو می‌کند. دانشگاه مذکور دارای بیش از ۱۰۰ بخش مختلف است که اکثر این بخش‌ها دارای یک وب سایت جداگانه می‌باشند. از طریق این سایت می‌توانید از موزه‌ها و کتابخانه‌های این دانشگاه دیدن نمایید. هم‌چنین اطلاعاتی درباره‌ی فـعـالیـت‌هـای ورزشـی و فرهـنــگی ایـن مـرکــز آمـوزشـی بـه دسـت آورید.