این سایت شما را با دانشگاهBristol انگلستان آشنا می‌سازد. این دانشگاه در سال ۱۸۷۶ تأسیس گردیده است و با ۶۰ بخش آموزشی و ۱۵ مرکز تحقیقاتی در امر تحصیل و تربیت استعدادهای درخشان به فعالیت می‌پردازد. این دانشگاه فرصت‌های یکسانی در زمینه‌ی اخذ پذیرش به افراد می‌دهد و شما می‌توانید برای اطلاعات بیشتر با تلفن‌های موجود در سایت تماس حاصل نمایید. هم‌چنین این دانشگاه به ارائه‌ی خدماتی در زمینه‌ی نحوه‌ی اقامت شما در حین تحصیل نیز می‌پردازد و مراکزی را برای دانشجویان ایجاد کرده است که در مدت تحصیل خود در آنجا ساکن گردند.این سایت کلیه‌ی اطلاعات مربوط به دانشگاه فوق را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد و بخش‌های مختلف آن از قبیل: واحد تحقیقاتی ،مراکز آموزشی ، بخش فارغ‌التحصیلی و غیره را معرفی می‌نماید.