این سایت متعلق به دانشگاه‌ امریکایی در شهر پاریس می‌باشد. این دانشگاه در زمینه‌های مختلفی مانند: فرهنگ ، سیاست ، تجارت ، ادبیات و هنرهای زیبا آموزش‌هایی را در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد. این دانشگاه آموزش‌های خود را در اختیار کلیه‌ی دانشجویان با ملیت‌های مختلف قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید با برنامه‌های آموزشی که برای دانشجویان در نظر گرفته شده آشنا شوید و با اساتید شاغل در این مرکز ارتباط برقرار کنید.