این سایت شما را با دانشگاه ملی استرالیا آشنا می‌کند. این دانشگاه فعالیت های گسترده‌ای را در زمینه‌ی علوم انسانی و علوم اجتماعی انجام داده است. از طریق این سایت می توانید اطلاعاتی درباره‌ی فعالیت‌های تحقیقاتی این مرکز به دست آورید. محققان این دانشگاه موفق به دریافت جوایز متعددی در زمینه‌ی تحقیقات پزشکی شده‌اند. این سایت شما را با تسهیلات و خدمات متنوع این دانشگاه آشنا می‌کند. شما می‌توانید مجلات منتشر شده توسط این دانشگاه را مورد مطالعه قرار دهید.