دانشگاه شهید بهشتی در تهران در سال ۱۹۶۰ تأسیس گردیده است. در اوایل سال ۱۹۹۰ این دانشگاه بیشترین تأکید خود را بر روی مقطع دکترا و برنامه‌های تحقیقاتی اعمال نمود ، این در حالی بوده که برنامه‌های دوره‌ی کارشناسی و کارشناسی ارشد مسیر خود را به رشد و پیشرفت طی می‌کرده است. این دانشگاه در شمالی‌ترین منطقه‌ی تهران واقع شده است و در دامنه‌های زیبای کوه‌های البرز چشم‌انداز زیبایی به خود اختصاص داده است. استفاده از تجارب ، خدمات و تحقیقات موجود در این سایت برای عموم آزاد است و اخبار و اطلاعات مهم مربوط به این دانشگاه در این قسمت موجود می‌باشد.