دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در سال ۱۹۲۸ در تهران تأسیس گردیده است. بعدها این مرکز توسعه یافت و بخش برق قدرت و الکترونیک و در سال ۱۹۵۵ بخش عمران و در سال ۱۹۷۳ بخش مهندسی نیز به آن اضافه شد. امروزه این دانشگاه حدوداً ۳۰۰۰ دانشجو دارد و در مقطع کارشناسی دارای ۱۲ رشته و در مقطع کارشناسی ارشد در بردارنده‌ی ۱۳ رشته‌ی تحصیلی می‌باشد. کتابخانه‌ی این دانشگاه بیش از ۵۰ هزار عنوان کتاب در زمینه‌ی مباحث فنی و بیش از ۵۰۰۰ مجله در خود گنجانیده است و کاربران می‌توانند از کلیه‌ی امکانات موجود در این مرکز استفاده نمایند.