این سایت در سال ۱۹۵۰ طراحی گردیده و به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی دانشگاه‌های معتبر در بیش از ۱۵۰ کشور دنیا می‌پردازد. هم‌چنین معرفی مؤسسات و آموزشگاه‌های آموزش عالی را نیز به‌عهده دارد.