مـؤسسه‌ی بــیـن‌الـمللی تنیس در سال ۱۹۵۴ تأسیس گردیده و وقف حفظ و حمایت از این ورزش ، تاریخچه‌ی پیدایش این ورزش و تشویق افراد مستعد در این رشته شده است. این مؤسسه به معرفی افراد مشهور در این رشته پرداخته و می‌کوشد با تدارک و ایجاد مکان‌هایی برای افراد علاقه‌مند به تنیس ، این ورزش را در سطح جهان گسترش دهد و به ترویج آن می‌پردازد. این مؤسسه دارای یک موزه می‌باشد که درآن می‌توان تاریخچه‌ی کاملی از این ورزش را مطالعه نمود. بدین منظور با برگزاری نمایشگاه‌ها ، تصاویر متحرک و هم‌چنین ارائه‌ی خاطراتی از مسابقه‌های تنیس در سراسر جهان و در افکار عموم علاقه‌مندی خاصی نسبت به این رشته ایجاد می‌نماید.