این سایت به معرفی رشته‌ی ورزشی هاکی روی چمن می‌پردازد. این ورزش یکی از قدیمی‌ترین بازی‌ها در سراسر دنیا محسوب می‌گردد. مشابه این ورزش سال‌ها پیش در مصر قدیم و ایران اجرا می‌شد. امروزه هاکی روی چمن در کلیه‌ی کشورهای بریتانیا از محبوبیت خاصی برخوردار می‌باشد. بازیکنان امریکایی هاکی روی چمن را به عنوان بازی مخصوص بانوان شناخته بودند اما بانوان تا اواخر قرن نوزدهم هیچ نوع بازی هاکی سازماندهی شده‌ای را انجام نداده‌اند. این سایت هم‌چنین تیم‌ها و رویدادهای مهم در این رشته‌ی ورزشـی را عنـوان می‌نـمـاید و لیـنک‌های مربوطه را به کاربران ارائه می‌دهد.