آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.supercollege.com
عنوان فارسى کمک هزینه‌های تحصیلی نحوه‌ی پذیرش کالج‌ها
توضيحات این سایت به ارائه‌ی اطلاعاتی در سه مبحث ، کمک هزینه‌های تحصیلی ،جستجو برای یافتن کالج موردنظر و نحوه‌ی پذیرش در این کالج‌ها می‌پردازد. کمک هزینه‌های موجود در این سایت برای دانش‌آموزان دبیرستان ، کالج‌ها و هم‌چنین دانشجویان مقاطع کارشناسی می‌باشد و در موارد دیگر نیز اطلاعات مفیدی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader