این سایت متعلق به یک شبکه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی پرداخت هزینه‌های تحصیلی می‌باشد. این سایت راه‌حل‌هایی برای استفاده از اطلاعات کمک هزینه‌های تحصیلی از طریق اینترنت به دانش‌آموزان ارائه می‌دهد. هم‌چنین امکان دسترسی به لیست دسته‌بندی شده‌ی کمک هزینه‌ها را به دانش‌آموزان خواهد داد.