از طریق این سایت با دانشگاه Stanford آشـنـا خـواهید شـد. ایـن دانـشگاه در سال ۱۸۸۴ تـوسـط شـخصـی بــه نـام Leland Stanford تأسیس شد. این سایت شما را با جاذبه‌های دیدنی این دانشگاه آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی دانشجویان و اساتید این دانشگاه به دست آورید. تور مجازی این سایت شما را با بخش‌های مختلف این دانشگاه آشنا می‌کند. دانشگاه فوق دارای مجلات مخصوص به خود می‌باشد که از طریق این سایت می‌توانید به آنها دسترسی پیدا کنید. شما می‌توانید گزارشات روزانه‌ی‌ روزنامه‌های مربوط به این دانشگاه را در این سایت ملاحظه کنید.