این سایت متعلق به سازمان ارائه‌دهنده‌ی وام‌های دانشجویی در نروژ می‌باشد که در ارتباط با مدارس ، بانک‌ها و دیگر سازمان‌های وام‌دهنده مشغول به فعالیت می‌باشد و به دانشجویان امکان ادامه‌ی تحصیل می‌دهد. این مرکز به وام‌دهندگان تجاری نیز امکان ارائه‌ی وام به دانشجویان را می‌دهد. اگر قصد ادامه‌ی تحصیل با استفاده از وام‌های دانشجویی را دارید این سایت به شما کمک می‌کند تا در پیشبرد اهداف خود به موفقیت برسید.