> مؤسسه‌ی فرهنگی هنری ، امریکایی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iasf.org
عنوان فارسى مؤسسه‌ی فرهنگی هنری ، امریکایی
توضيحات این سایت متعلق به یک مؤسسه‌ی فرهنگی هنری ، امریکایی می‌باشد که در سال ۱۹۹۳تأسیس گردیده است هدف اصلی این مؤسسه سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی کمک هزینه‌های تحصیلی به دانشجویان ممتازی است که نیازمند کمک هستند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader