> مرکز آموزش عالی در واشنگتن
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.hewi.net
عنوان فارسى مرکز آموزش عالی در واشنگتن
توضيحات این سایت متعلق به مرکز آموزش عالی در ایالت واشنگتن است که به ارائه‌ی اطلاعات داده‌هایی در زمینه‌ی آموزش و پرورش ، کالج‌ها ، توجه به دانشجویان ،تحصیل در خارج از کشور ، زندگی دانشجویان و فرصت‌های‌آنان می‌پردازد. این مؤسسه ‌به ارائه منابع اطلاعاتی موجود می‌پردازد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader