این سایت به جمع‌آوری و انتشار اطلاعات ارزنده در زمینه‌ی مدیریت مطالعاتی و تحصیل در سراسر دنیا می‌پردازد. این شبکه یک منبع اطلاعاتی برای کسانی به‌شمار می‌رود که منابع تحصیلی را جستجو می‌کنند.این سایت امکان دست‌یابی به تحصیلات بازرگانی را دارا می‌باشد و هدف آن دسترسی به دوره‌ی کارشناسی ارشد مدیریت و تحصیلات حرفه‌ای برای کاربران است.