این سایت یک شبکه اطلاعاتی در زمینه‌ی کمک هزینه‌های تحصیلی و حمایت‌های مالی می‌باشد که در سال ۱۹۹۴ تأسیس گردیده است. دسترسی به این سایت برای کاربران به صورت رایگان بوده و هیچ هزینه‌ای دربرندارد. به علاوه دارای یک سیستم حسابگر است که به شما در تعیین میزان ارزش و هزینه‌های تحصیلی مدارس ، میزان ذخیره‌ی مالی برای پرداخت شهریه و میزان کمک هزینه‌های تحصیلی لازم کمک می‌نماید.