این سایت یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین مراکز اطلاع‌رسانی در خصوص کمک هزینه‌های تحصیلی در بخش خصوصی می‌باشد که بیش از ۲۰ سال به ارائه‌ی تحقیقات ، کمک هزینه‌ها و به روز نمودن آنها کوشیده است. اطلاعات موجود در این سا یت به صورت رایگان به کاربران ارائه می‌گردد.