> سازمان ورزشی در زمینه‌ی شنا
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.swimmersworld.com
عنوان فارسى سازمان ورزشی در زمینه‌ی شنا
توضيحات این سایت مربوط به یک سازمان ورزشی در زمینه‌ی شنا می باشد که در سال ۱۹۹۷ در ایالت میشیگان تأسیس گردیده است. کاربران این سایت را اغلب تماشاچیان شنا تشکیل می‌دهند. از این طریق کاربران می‌توانند در جریان آخرین رویدادهای واقعه در سطح بین‌المللی ، کلوپ‌ها و کالج‌های آموزش قرار گیرند. شما می‌‌توانید با ورود به این سایت به بیش از ۲۵۰۰ لینک ورزشی شنا دسترسی پیدا کنید. هدف اصلی این سایت معرفی بهترین سایت و شبکه‌ی جهانی شنا می‌باشد که با ثبت Email خود آخرین اطلاعات مربوط به این رشته را در اختیارشما قرار می‌دهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader