این سایت متعلق به یک تیم دانشجویی است که به ارائه‌ی کمک هزینه‌های تحصیلی ، بورسیه‌ها و اطلاعاتی در این زمینه‌ می‌پردازند. با ورود به این سایت شما امکان دسترسی به بهترین مراکز ارائه‌ی این کمک‌های مالی را ، خواهید یافت و از اطلاعات آن بهره‌مند می‌شوید.