این سایت متعلق به یک شرکت سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در زمینه‌ی کمک هزینه‌های تحصیلی می‌باشد. هیچ شکی نیست که هر شخصی علاقه‌مند به ادامه‌ی تحصیل فرزند خود می‌باشد و البته ذخیره‌ی سرمایه برای این امر ، کاری دشوار است و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد و این سایت برای ادامه‌ی تحصیل افراد روش‌های منظمی ارائه می‌دهد.