این سایت متعلق به مرکز خدمات آموزشی در مقاطع عالی می‌باشد که مشکل کمک هزینه‌های مالی و بورسیه‌های تحصیلی را آسان نموده و تحصیلات در مدارج عالی را در ذهن هزاران دانش‌آموز به واقعیت تبدیل می‌سازد.