این سایت متعلق به دانشگاه پنسیلوانیا می‌باشدبوسیله‌ی این سایت نتایج تحقیقات و مطالعات این دانشگاه ، تاریخچه‌ و منابع اطلاعاتی مربوط به آن در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.