این سایت متعلق به یک کالج امریکایی می‌باشد که در سال ۱۹۵۰ تأسیس گردیده است. پس از سال ۱۹۵۰ دانشجویان زیادی تمایل به شرکت در کالج‌ها داشته‌اند. بورسیه‌های تحصیلی افزوده شد و اغلب کالج‌ها روبه پیشرفت رفتند. هدف اصلی این مرکز ، کمک به دانش‌آموزان در جهت بهتر تصمیم‌گیری برای تحصیلات عالی و ارائه‌ی اطلاعات کافی به کالج‌ها و دانشگاه‌ها می‌باشد.