> شبکه‌ی جهانی اطلاعات شغلی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.academploy.com
عنوان فارسى شبکه‌ی جهانی اطلاعات شغلی
توضيحات این سایت یک شبکه‌ی جهانی اطلاعات شغلی در آکادمی‌ها می‌باشد. اگر در پی یافتن شغل تدریس و یا دیگر موقعیت‌های شغلی آکادمی‌ها و یا در پی یک فرصت شغلی مناسب و موفقی هستید با ورود به این سایت اطلاعات کاملی در این زمینه‌ کسب می‌نمایید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader