این سایت اطلاعات جامع و با کیفیت بالا در خصوص دانشگاه‌های تجارتی و بازرگانی در سراسر جهان ارائه داده و در مدارج عالی لیسانس ، فوق‌لیسانس و دکترا به جستجو می‌پردازد.