این سایت شامل اطلاعات مفیدی در زمینه‌ی نقاشی با آبرنگ می‌باشد. علاقه‌مندان به نقاشی با آبرنگ می‌توانند در زمینه‌ی قلم موها ، کاغذها و سبک‌های مختلف نقاشی با آبرنگ اطلاعاتی کسب نمایند. از خدماتی که این سایت ارائه می‌دهد ، می‌توان به مجلات و کتاب‌هایی در زمینه‌ی نقاشی با آبرنگ ،گالری‌های هنری ، مرکز نقاشان آبرنگ ، تاریخچه‌ی هنر و تبلیغات اشاره کرد.