این سایت در مورد سفالگری است و متعلق به زوج هنرمند بریگل می‌باشد. از طریق این سایت علاقه‌مندان می‌توانند کارهای سفالی را بازدید و در صورت تمایل خریداری نمایند. در این سایت شاهکارهای سفالگری ، نمونه‌های صد ساله ،کلکسیون منحصر به فردی از سفال ، نمونه‌های دست ساز و سفال‌های عتیقه به فروش می‌رسد. از خدمات این سایت می‌توان به کاتالوگ ، سفال‌هاو انجمن کلکسیونرها اشاره کرد.