این سایت متعلق به طراحان حروف چاپی ، موسسین صنعت چاپ و مرجع‌های این صنعت می‌باشد. این سایت به حمایت از صنعت چاپ می‌پردازد. اطلاعاتی در زمینه‌ی چاپ و حروف چاپ در این سایت در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. خدمات مختلفی شامل: اهداف و دیدگاه این گروه ، مشخصات و چگونگی ارتباط و عضویت در این سایت ارائه داده می‌شود.