> معرفی بزرگ‌ترین شهر تولید کننده‌ی سفال
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.thepotteries.org
عنوان انگليسى thepotteries
عنوان فارسى معرفی بزرگ‌ترین شهر تولید کننده‌ی سفال
توضيحات این سایت به معرفی بزرگ‌ترین شهر تولید کننده‌ی سفال می‌پردازد. این سایت در مورد پیدایش این هنر در شهر استوک‌آن‌ترنت اطلاعات ارائه می‌دهد. فهرست نام سفالگران به ترتیب الفبا ، انواع مختلف سفال ، مارک‌های کارخانجات سازنده ، مکان و ارزش گذاری کارهای سفالی از خدمات این سایت محسوب می‌گردند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader