این سایت در حکم آرشیو میزگردهای موضوعی مربوط به تئاترمی‌باشد و به علاقه‌مندان اطلاعاتی ارائه می‌دهد. این سایت سیستم‌های دیجیتالی مورد استفاده در تئاتر را توضیح می‌دهد. میزگردهای موضوعات گوناگون ، بلندگو ، سیستم‌های پشتیبانی ، Reciver و آمپلی فایر ، DVD و CD از خدمات این سایت به‌شمار می‌آید.