آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.presscard.com
عنوان فارسى سیستم‌های مخابراتی و ماهواره‌ای
توضيحات این سایت به سیستم‌های مخابراتی و ماهواره‌ای اختصاص دارد. کار خارج از مدارو مهمانان توسعه‌ی وب و گالری از لینک‌های این سایت می‌باشند. سایت پرس کارت تکه فضاهای ماهواره را برای نقل و انتقال امواج رادیو به باند کیو یا سی با فورمت دیجیتالی یا آنالوگ فراهم می‌سازد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader