این سایت به نرم افزارهای Povray و کاربرد آن در ایجاد طرح‌های گرافیکی سه بعدی اختصاص دارد. در بخشی از این سایت گروه کمک‌های فنی در دسترس علاقه‌مندان و هنرمندان قرار می‌گیرد. در این بخش سؤالات فنی و پرسش‌های احتمالی که با آن روبرو می‌شویم توسط گروه فنی پاسخ داده می‌شود. بخش پرسش و پاسخ و گروه‌های جدید از خدمات این سایت به‌شمار می‌آید.