این سایت در مورد هنرهای زیبا اطلاعاتی ارائه می‌دهد. هنرهایی که شامل: ژانرهای مختلف نقاشی ، چاپ ، ترسیم ، مجسمه‌سازی ، پیکرتراشی و هنرهای مربوط به دکوراسیون می‌باشد. برنامه‌های آتی این وب سایت شامل: مجموعه‌ی کامل اثاثیه‌ی سلطنتی فرانسه‌ی قرن هجدهم در امریکا ، کارهای جان سنگرسارجنت که از صورت نگاران مشهور است و جشن یکصدمین سالگرد دپارتمان و موزه‌ی هنرهای زیبای مصر می‌باشد. از خدمات این سایت می‌توان به عضویت در شورای موزه‌ها ،عضویت در انجمن سارجنت ، عضویت در گروه‌های دوستانه ، نمایشگاه‌های Online و برگزار شده و آتی ، کلکسیون‌های مختلفی درباره‌ی هنر امریکایی‌ ، هنر در دنیای باستان ، هنر آسیا ، اقیانوسیه و افریقا و هنر اروپا اشاره کرد.