> کتاب‌خوانی کودکان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.kidsreads.com
عنوان انگليسى kidsreads
عنوان فارسى کتاب‌خوانی کودکان
توضيحات این سایت به کتاب‌خوانی کودکان اختصاص دارد. این سایت برای کودکان سایت قابل توجهی می باشد. آنها می‌توانند به آسانی کتاب مورد علاقه‌‌ی خود را پیدا کرده ‌و لیست و عناوین کتاب‌های جدید منتشر شده را مشاهده نمایند و با نویسنده‌ی مورد علاقه‌ی خود مصاحبه کنند. معرفی کتاب و شرکت در مسابقه‌ی چهارمین سالگرد این سایت از دیگر قسمت‌های آن می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader