این سایت مجموعه‌ای از فرش‌های قدیمی و بسیار ارزشمند ایرانی را در معرض نمایش می‌گذارد و قدمت آنها را از نظر تاریخی عنوان می‌نماید.علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این سایت نسبت به خرید فرش های تاریخی و کهن ایرانی اقدام نمایند.این سایت مربوط به مجموعه‌ای از بهترین‌ و مشهور ترین فرش‌ها از سال ۱۷۰۰ به بعد است که امکان خرید آنها از طریق این سایت وجود دارد.در بخشی از این سایت شما در خصوص تاریخچه و قدمت فرش‌های ایرانی مطالبی را مطالعه خواهیدکرد و از نحوه‌ی بافت آنها مطلع می‌گردید.هم‌چنین قیمت فرش‌ها در این سایت موجود بوده و افراد می‌توانند اطلاعاتی را در این زمینه کسب نمایند.