این سایت به مجله‌ی کلکسیون‌های شیشه و بطری‌های عتیقه اختصاص دارد. در این سایت اطلاعاتی را درباره‌ی حراجی‌های سالانه که در انگلستان برگزار می‌گردد ، به علاقه‌مندان ارائه می‌دهد. از خدمات این سایت می‌توان به آبونمان آگهی و نرخ آن ، آبونمان اطلاعات و نرخ آن شکل‌هایی از مجله‌ی کلکسیون‌های شیشه و بطری‌های عتیقه و مقالات حفاری اشاره کرد.