این سایت در مورد روش پاک‌کردن خطوط روی نقره‌جات به توضیحاتی در این‌مورد می‌پردازد و امکان خرید ظروف‌چینی در این سایت فراهم می‌باشد. الگوهای موجود در انبار عبارتند از : چینی ، نقره‌ی استرلینگ ، بشقاب نقره ،استیل ، کریستال و بلور. پاسخ به سؤالات متداول در زمینه‌ی نگهداری نقره‌جات ،امکان انتخاب ظروف چینی از کارخانجات مختلف‌و تعیین قیمت اجناس درخواستی از خدمات این سایت محسوب می‌شود.