این سایت برای معرفی و آشنایی آلات قدیمی موسیقی در پنسیلوانیا تأسیس شده است. در این موزه امکان بازدید از آلات قدیمی و خودکار موسیقی مانند: جعبه‌ی موسیقی و گرامافون و ارکستر وجود دارد. علاقه‌مندان از آدرس ،ساعات کار و نرخ بلیط این موزه در این سایت مطلع می‌شوند.