این سایت در مورد سکه‌شناسی و به ویژه‌ سکه‌های امریکایی به علاقه‌مندان اطلاعاتی را ارائه می‌دهد. کتاب‌فروشی ، سکه‌شناسی ، مشاهده‌ی تعدادی از سکه‌های مشهور امریکا ، نظرات دیگران وعضویت در انجمن سکه‌شناسی امریکا از خدمات این سایت می‌باشد.