این سایت برای ارائه‌ی قیمت دوربین‌ها و تجهیزات مختلف به علاقه‌مندان تأسیس شده است. جستجوی مدل دوربین ، کتاب‌ها ، گزارشات ، شوی دوربین ، تاریخ عکاسی ، مغازه‌ی اختصاصی دوربین ، ارائه‌ی تخفیف‌و دسترسی به قیمت جدید براساس تغییر نرخ ارز از خدمات ارائه شده در این سایت می‌باشد.