این سایت محلی است که در آن هنرمندان ، صاحبان گالری‌ها ، کلکسیونرها و عاشقان هنر معاصر با هم ارتباط برقرار می‌کنند. این سایت در مورد مباحثی چون: هنر مدرن ، ‌ هنر معاصر ، هنر انتزاعی ، ، هنرهای دیجیتالی ،رسانه‌های متنوع وطراحی وب اطلاعاتی ارائه می‌دهد. خدمات این سایت شامل: هنرمندان ، دیگر لینک‌های مربوط به هنر ، کتاب مهمان ، خرید و جوائز وب‌می‌باشد.