اگر در جستجوی اطلاعاتی در خصوص بسکتبال ساحلی جوانان هستید ،سایت مناسبی را انتخاب نموده‌اید. این سایت منبع اطلاعاتی معتبری است که به منظور استفاده‌ی ورزشکاران و مربیان این رشته طراحی گردیده است. هم‌چنین این سایت به معرفی سایت‌های دیگری که حاوی اطلاعاتی در این زمینه هستند می‌پردازد و نرم‌افزارهایی را نیز در این زمینه ارائه می‌نماید. از دیگر اطلاعات موجود در این سایت ، اطلاعات مهمی در زمینه‌ی نحوه‌ی اجرای بازی ، آموزش چگونگی بهتر شوت کرن توپ و بهبود وضعیت جسمی افراد در بازی می‌باشد.