شرکت EMSL در زمینه‌ی آزمایش‌های آنالیتیکی خدماتی را ارائه می‌نماید. این شرکت در زمینه‌ی آزمایش‌های کنترل کیفیت و کنترل بهداشتی هوا ، محیط زیست ، مواد شیمیایی و مواد صنعتی فعالیت می‌کند. آزمایشگاه‌های این شرکت آزمایش‌های مربوط به کپک ، مخمر ، باکتری‌ها ، کربن سیاه ، سرب ، فلزات ، سیلیکا ، مواد فرار و آزمایش‌های مربوط به آلاینده‌های زیست محیطی را انجام می‌دهند. این شرکت آزمایش‌های مربوط به پنبه‌ی نسوز را توسط میکروسکوپ‌های الکترونیکی به انجام می‌رساند.