آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.zworks.com
عنوان انگليسى zworks
عنوان فارسى کارت پستال‌های موزیکال
توضيحات این سایت به ارائه‌ی کارت‌ پستال‌های موزیکال می‌پردازد که شامل موضوعاتی مانند: تعطیلات ، دوستان و کارت عشقی می‌باشد. هم‌چنین کارت‌هایی از قبیل: کارت والنتین ، گل‌ها ، مکان‌های رمانتیک موجود می‌باشد که با انتخاب نوع کارت ، امکان ارسال آن برای دوستان از طریق سایت مذکور وجود دارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader