این شبکه یک شبکه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی تیراندازی است که مختص به ورزش‌های تیراندازی و پرتاب تیروکمان می‌باشد. اطلاعات این سایت به صورت روزانه در اختیار کاربران قرار می‌گیرد ، این سایت هم‌چنین دارای اطلاعاتی از قبیل: ماهی‌گیری ، شکار حیوانات و صید نیز می‌باشد. این شبکه سازمان‌ها و ارگان‌هایی را که در این زمینه فعالیت می‌کنند معرفی می‌نماید.