اگر علاقه‌مند به بازیگری هستید ، این سایت می‌تواند اولین محل بازیگری شما باشد و یا در این خصوص به شما آموزش دهد. در این سایت درس‌های جدیدی وجود دارد که به شما امکان مطالعه ، تمرین و دریافت اطلاعات بیشتر را خواهد داد. مواردی که در این سایت آمده است عبارتند از: زندگی یک بازیگر ،مواردی که یک بازیگر بدان احتیاج دارد ، تمرینات و آسان‌ترین شیوه برای ورود به یک کار سینمایی یا تلویزیونی.