این مرکز ، یک سایت مربوط به نقاشی مینیاتور است که می‌تواند مورد استفاده‌ی همه‌ی افراد که آماتور هستند و یا در این کار مهارت دارند قرار گیرد. این سایت کمک می‌کند تا تمام اشکالات شما در این زمینه رفع گردد. هم‌چنین اخبار جدیدی در زمینه‌ی نقاشی مینیاتوری از سراسر جهان به کاربران ارائه می‌نماید.